Monday, August 29, 2011

Звукот на коските што се кршат / The sound of the cracking bones

Theatra presentsОфицијалниот постер за претставата.

Дизајн: Магдалена Дилевска

No comments:

Post a Comment